نزدیک عید

به نام خدا

نزدیک به عید است ولی دل نگران است

فکرش همه  آزادی مردان و زنان است

آزاده هر آنکه شد دلش سخت بجوشد

تا اینکه بیاید آنکه منجی جهان است

/ 1 نظر / 13 بازدید