به مناسبت انتخابات

= پس از یک مدت بسیار طولانی این هم شروعی دوباره =

چشمم به ره است تا کنم یاریتان

             پایم همه بر رکاب همراهیتان

                        در هر تپشی دلم به تبلیغ شماست

                                   این سیــنه ستــاد انـــتخابـــاتیتان

 ما را تو را به گوش جان می نوشیم

      ....

/ 0 نظر / 21 بازدید