شعری دیگر

امسال فاطمیه برای من متفاوت بود!

برای فاطمیه شعر نگذاشتم!

از اینکه توفیق نداشتم خیلی ناراحتم!

البته شعر داشتم ولی اینجا نگذاشتمش الآن هم دیگه موقعیتش گذشته!

اما شعری فقط برای خالی نب...

دارد خدیجه همدمی نیکو و زیبا

اول زن عالم، گل زیبای زهرا

جز او علی همتا ندارد در دو عالم

گوید به رویش مصطفی، ام ابیها

 

به امید فرج!

/ 1 نظر / 14 بازدید
عبدالزهرا

حضرت سجاد را عقده ز دل وا می کند تا که باقر خنده بر رخسار بابا می کند