حر باش

 

پشیمانی زمانی حاصلی دارد      

          که شاه دین سپاه (لباس)کاملی دارد

                بیا حر باش و پیش از مرگ خود گُل کن 

                                    که هر شاخه، دَم زیر گِلی دارد

/ 1 نظر / 9 بازدید
یوسف شیردژم

سلام این رباعی عاشورایی تقدیم شما : ای صبح! طلوع دیگری دارد او چون سرو خضوع دیگری دارد او ماموریت سرخ تو پایان آمد ای تیغ! شروع دیگری دارد او