ماه بر روی خاک

هر چند شاید خیلی زیبا به نظر نرسد ولی امید من اینست که امام حسن(ع) کریم است:

عزیز مجتبی                 قاسم ابن الحسن

کشته شد از جفا           ماه گلگون کفن

              ای عمو جان حسین(٢)

این عمو جان برس           که نمانده نفس

استخوانم شکست            زیر سم فرس

              ای عمو جان حسین(٢)

حرف تو شد مثل          مرگ تو چون عسل

پای تو بر زمین            سینه ات در بغل

              ای عمو جان حسین(٢)

/ 2 نظر / 10 بازدید
محمد رفیعی

سلام به روزم با یک غزل وقتی که در کنارمی احساس می کنم زیبا کنار هستم و زیبا کنار نیست دنیا همین که دید تورا اعتراف کرد زیبا ترین پدیده عالم بهار نیست

یوسف شیردژم

یا حسین (ع) سلام بر شما بهره بردم با احترام با غزل : " حق من نیست " به روزم و منتظر شما... [گل]